notariusze

W celu pozytywnego rozstrzygnięcia postępowań, w których bierze się udział przed organami administracji publicznej, urzędami czy też sądami, należy tym instytucjom przedstawiać odpowiednie dokumenty, opatrzone właściwą sygnaturą. Uprawnienia do tego aby ją nadać,...

Notariusz jest urzędnikiem państwowym , który jako osoba zaufania publicznego podlega ustawowej ochronie. W obrębie jego czynności znajduje się sporządzanie aktów notarialnych oraz poświadczeń dziedziczenia, spisywanie protokołów z walnych zgromadzeń oraz wspólnot mieszkaniowych,...

Zgodnie z odpowiednią ustawą, jest to prawnik mianowany przez Ministra Sprawiedliwości do sporządzania różnego rodzaju aktów, przygotowywania odpisów, a także potwierdzania zgodności dokumentacji z oryginałem. Notariusz Przemysław Bakalska - Sochaj przyjmuje swoich klientów...