notariusze

Notariusz jest urzędnikiem państwowym , który jako osoba zaufania publicznego podlega ustawowej ochronie. W obrębie jego czynności znajduje się sporządzanie aktów notarialnych oraz poświadczeń dziedziczenia, spisywanie protokołów z walnych zgromadzeń oraz wspólnot mieszkaniowych,...

Obszar działania notariusza obejmuje przede wszystkim obrót nieruchomosciamai i wierzytelnościami. W związku z powyższym Kancelaria przygotowuje na podstawie dostarczonych dokumentów projekty aktów notarialnych, udziela informacji o możliwości zawarcia umów, o skutkach prawnych...

Kancelaria mieści się w atrakcyjnej lokalizacji w Toruniu z dogodnym dojazdem i wieloma miejscami parkingowymi wokół w okolicy budynku. Jako notariusz, zajmuję się czynnościami prawnymi, takimi jak przygotowywanie różnego rodzaju aktów i poświadczeń, przechowywanie pieniędzy...