notariusze

W celu pozytywnego rozstrzygnięcia postępowań, w których bierze się udział przed organami administracji publicznej, urzędami czy też sądami, należy tym instytucjom przedstawiać odpowiednie dokumenty, opatrzone właściwą sygnaturą. Uprawnienia do tego aby ją nadać,...

Notariusz jest urzędnikiem państwowym , który jako osoba zaufania publicznego podlega ustawowej ochronie. W obrębie jego czynności znajduje się sporządzanie aktów notarialnych oraz poświadczeń dziedziczenia, spisywanie protokołów z walnych zgromadzeń oraz wspólnot mieszkaniowych,...